Pashkët për të vegjëlit

Këshilla Pufies për festa

Nuk është kurrë herët të kuptosh vlerën kohës që kalon me familjen tuaj.
Dhe çdo rast feste është një mënyrë e mirë që të ia mësoni këtë bebes tuaj.  Gjasat për të mbajtur mend detajet janë shumë të vogla, por
Lexoni më shumë